Yoga and Art (Yoku): Canto Ostinato

De reguliere Yoku sessies zijn helaas gestopt: mijn huisgenote Vir die het yogagedeelte voor haar rekening neemt, heeft zich op het pad van de gong begeven en merkt dat haar hart daar meer naar uit gaat. Afgelopen maandagavond was er echter nog een speciale sessie: op de muziek van Canto Ostinato (een tonale compositie van variabele lengte gecomponeerd door Simeon ten Holt tussen 1973-1976) live gespeeld door een bevriende pianist. Het pianostuk duurde in ons geval ongeveer 1,5 uur en in dat tijdsbestek gaf Vir eerst 45 minuten een Kundalini yogaset gericht op het losmaken van de rug.

Kundalini yoga excercises

Unfortunately the regular Yoku session have stopped: my housemate Vir who teaches the yoga part, has gone on a different path in life playing the gong. But last Monday night there was a special Yoku session: yoga and painting on the music of Canto Ostinato (a tonal music piece of variable length composed by Simeon ten Holt between 1973-1976) played live by a befriended pianist. In our case the piece lasted about 1.5 hours and in the first 45 minutes Vir gave a set of Kundalini yoga aimed at loosening up the spine.

bare feet on big painting
bare feet on a part of the big painting

In de korte pauze die daarop volgde werden de schilderspullen voor ons klaar gelegd, terwijl wij nog in onze concentratie en in de muziek bleven. Daarna gingen we door voor de overige 40 minuten met het schilderen van wat maar bij ons naar boven kwam. Dat kon op een groot, gezamenlijk vel papier of apart als je liever alleen wilde werken. Ik gaf er deze keer de voorkeur aan iets om voor mezelf te maken en kwam uiteindelijk op drie geschilderde vellen uit. Ik heb me vooral laten leiden door de cadans van de muziek en de kleuren die bij mij naar boven kwamen tijdens de yogasessie.

large painting on floor
the entire painting on the floor

During the short break that followed the painting materials were laid out for us, while we remained in our concentration and in the music. After that we continued with painting whatever came up within us for the remaining 40 minutes. We could do that on a very large piece of paper or on separate sheets of paper if you wanted to work alone. This time I preferred working on my own and that resulted in three paintings. I was mostly guided by the rhythm of the music and the colours that appeared during the yogaesession.

hands playing piano
my own painting I
my painting nr. I (acrylic on paper)
my own painting II
my painting nr. II (acrylic on paper)

Canto Ostinato zit vol herhalingen van kleine stukjes muziek die spanning opbouwen, loslaten, overvloeien in een nieuwe herhaling en uiteindelijk tot een hoogtepunt komen en dan weer opnieuw spanning opbouwen. De muziek ging helemaal in mijn lijf en hoofd zitten en toen het ineens stopte voelde ik me wat gedesorienteerd. Nu ik dit schrijf dagen later, gaan sommige melodien nog steeds door mijn hoofd. Prachtig! Als je het niet kent, beluister het hier.

my own painting III
my painting nr. III (acrylic on paper)

Canto Ostinato has many repititions of little pieces of music that build up tension, release, flowing into another repitition and ultimately come to a peak and then again build up tension. The music stuck in my body and head and when it suddenly stopped I felt a bit disoriented. As I am writing this a couple of days later, some melodies still ring in my head. Beautiful! Listen to it here, if you don’t know the music.

This entry was posted in painting, yoga and tagged .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*