Yoga and Art (Yoku): water

Voor het eerst sinds meer dan een jaar ben ik weer naar Yoku geweest en het was heel erg fijn. De dames hadden bedacht dat de lessen nu in een serie van vijf komen en in iedere les wordt met een element gewerkt, voor gisteravond was dat element ‘water’. Water is verbonden met het tweede chakra en staat voor onze emoties die als een golf door ons lichaam kunnen gaan. Bijzondere bijkomstigheid: iedere les wordt op een andere lokatie gegeven en gisteravond bevonden we ons op een woonboot in de Amstel. De hele avond voelden we het water onder ons bewegen en de regen op het dak vallen, we waren aan alle kanten omgeven door water!
We begonnen eerst met een krachtige Kundalini sessie, gegeven door Vir Kaur.

Kundalini yoga: tuning in

Kundalini yoga: tuning in

For the first time in over a year I went to Yoku again and it was great as usual. The workshops are now organized in series of five evenings and each workshop deals with one element. Last night we dove into the element of ‘water’. Water is related to the second chakra en represents our emotions which can flow through our body. Every workshop will be hosted on a different location and last night we found ourselves on a living boot in the Amstel. The whole evening we felt the boat moving and the rain falling on the roof, we were surrounded by water! We started up with a powerful Kundalini session taught by Vir Kaur.

painting on boat

painting on a living boat

Na de yoga sessie was er een kleine theepauze, waarin de kamer van de woonboot werd ‘omgebouwd’ tot atelier. We kregen allemaal een houten plank, papier, verf, water, spons en een doekje. We maakten ons vel papier eerst helemaal nat aan een kant, vervolgens draaiden we het om en maakte de andere kant ook helemaal nat en streken gelijktijdig de luchtbellen weg. Met de penseel gedoopt in blauwe acquarelverf maakten we van links naar rechts eerst streken op het natte papier, met rustige hand van onder tot helemaal boven zodat het hele papier blauw was. Dan keken we wat langer naar het blauw en gingen de bewegingen accentueren die we erin zagen, bewegingen gerelateerd aan het thema water. Na een tijdje die bewegingen gevolgd te hebben, konden we een beetje met andere kleuren spelen. Ik maakte halve maan vormen met blauw, schilderde groene algen die vanuit de bodem omhoog kringelen en rode visjes zwemmen pijlsnel voorbij. Hieronder zie je het natte werk, het droge werk heb ik helaas nog niet thuis. Ik hoop dat zo snel mogelijk te kunnen (laten) zien, ben zelf heel nieuwsgierig.
Alle foto’s zijn genomen door Rosanna Sinoo. Zie hier eerdere Yoku sessies.

watercolor by Danielle

my watercolor

After the yoga session we had a little tea break during which the room of the living boat was ’transformed’ into an art studio. We all got our own board, paper, paint, water, sponge and cloth. We were instructed to wet our sheet completely with water on one side, then had to turn it over and made the downside wet also, ironing away the bubbles at the same time. With our brush dipped in blue watercolor and made long and steady horizontal strokes from the bottom up to the top until the whole sheet was blue. Then we were instructed to look longer at it and to accentuate the movements we perceived in it, movements related to the theme water. After following those movements for a while, we could play around with the other colours. I made half moon shapes in blue, added green algae coiling out of the bottom of the sea and added red fish that swam by rapidly. Pictured above is the wet piece, I don’t have the dry sheet at home yet. I hope that I will be able to show that to you (and myself) soon, I am rather curious at it myself.
 All pictures are taken by Rosanna Sinoo. Read here about previous Yoku sessions.

This entry was posted in painting, yoga and tagged .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*