reflectionsI seem to have a soft spot for reflections, my eye seem to rest on them often.
Reflections in cars, water or other smooth surfaces which can reflect.

Blijkbaar heb ik een voorkeur voor spiegelingen, mijn oog valt er vaak op.
Spiegelingen in auto’s, water of andere gladde oppervlaktes die kunnen reflecteren.