colourThe world of form can be divided in the basic elements colour, pattern, texture and light.
Colour is the most powerful of those elements.
Seeing colours always makes me happy.

De wereld van vorm is onder te verdelen in de basiselementen kleur, patroon, textuur en licht.
Kleur is daarvan het meest krachtige element.
Ik wordt altijd blij als ik kleur zie.