photographyToday the average pace of everyday life is rather high; we rush ourselves from
A to B and we don’t perceive the beauty that surrounds us on the way.

Everyday art is about looking at the world with an open mind:
curious and without interference of the head.

To be relaxed in the moment, to deal with what is without preconceptions.
Capturing small moments of everyday life makes me happy and has enriched
my life tremendously.

“Discover the divine in the ordinary.”
Osho

Vandaag de dag ligt het tempo van het dagelijks leven gemiddeld erg hoog;
we haasten ons van A naar B en onderweg hebben we vaak niet meer in de gaten
wat voor moois er zich om ons heen bevindt.

Bij alledaagse kunst gaat het om onbevangen naar de wereld om je heen te kijken:
nieuwsgierig en zonder tussenkomst van het hoofd.

Om ontspannen in het moment te zijn, met open vizier omgaan met wat er is. Het
vastleggen van kleine momenten in het dagelijks leven maakt me blij en heeft mijn
leven enorm verrijkt.