pattern

Patterns are almost everywhere, especially in cities and towns.
Take a look in the street: the sidewalks are paved neatly in a pattern,
streets are done in different pattern and sometimes it is just a mess.
If you start to pay attention to this you see the most wonderful things:
crazy patterns, sweet patterns, light patterns, shadow patterns, street patterns, in short: patterns.

Patronen zijn bijna overal aanwezig, zeker in een bewoonde omgeving.
Kijk maar eens op straat: de stoepen zijn keurig in een patroon gelegd,
straten weer in een ander patroon bestraat en soms is het een rommeltje.
Als je daar eenmaal op gaat letten zie je de meest geweldige dingen voorbij komen:
gekke patronen, lieve patronen, lichtpatronen, schaduwpatronen, straatpatronen, kortom: patronen.