Week 4: Drawing and Painting

In de vierde week van The Kick Art E-beat cursus zijn we aan de slag gegaan met het tekenen en schilderen van vazen en bloemen. We hebben eerst een aantal Art Deco vazen onderzocht zoals je hieronder kunt zien.
In the fourth week of The Kick Art E-Beat course we went ahead with drawing and painting of vases and flowers. First we explored Art Deco vases. Below you find a painted pattern of purple vases in gouache.

Art Deco vases in gouache

Daarna onderzochten we bloemen: we mochten ze tekenen of schilderen hoe we maar wilden. Het liefst met een materiaal en een kleur die we nog niet hadden gebruikt. Ik had mijn redelijk nieuwe Acryla gouache tubes nog nauwelijks open gemaakt, dus daar heb ik de achtergrond van de twee pagina’s hier beneden mee geschilderd.
After the vases we explored flowers, we could paint or draw them any way we wanted. Preferably with a medium and a colour that we hadn’t used yet. I’ve hardly used my relatively new tubes of Acryla gouache so I took them to paint the background of the two pages below.

De grote opdracht voor deze week was het tekenen of schilderen van een Art Deco vaas met tenminste een bloem in een achtergrond. Ik heb dit stilleven in gouache geschilderd, dat is niet mijn voorkeurs medium en dus ik voelde me niet helemaal op mijn gemak. Dat is goed, want daar leer ik van. Ik merkte echter wel dat dit onderwerp me niet zo aansprak: mijn fantasie ging er niet echt mee op de loop. Ik vind het prachtig om naar dat van anderen te kijken, maar niet zo om zelf te maken.
The big assignment this week was to paint an Art Deco vase with flowers in a background. I painted the still-life in gouache which is not my preferred medium, so I felt a bit uncomfortable, which is good, because that is how I learn. However, I noticed that the subject matter didn’t really speak to me: I didn’t get really creative. I love looking at other people’s work, but not making it myself.

Art Deco vase with flowers
Art Deco vase with flowers

Een extra opdracht deze week was het handletteren van een quote en deze te versieren met bloemen, blaadjes, planten en andere botanische elementen. Deze vond ik erg leuk om te doen: lekker vrolijk en vrij. Ik voelde me zo vrij dat ik per ongeluk een bloemetje ben vergeten te schilderen. Zie je hem?
An extra assignment this week was to handletter a quote and to embellish it with flowers, plants, leaves or other botanical elements. I really loved this one, I felt happy and free. I felt so free that I accidentally forgot to paint one flower. Can you spot it?

Handlettered Make Mistaeks
Handlettered Make Mistaeks

This entry was posted in illustration and tagged , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*