Sketchbook: painting and drawing

Ik had eerder al aangegeven dat ik vorige winter begonnen was met tekenen en schilderen via de online lessen van Creative Bug, lees  er hier en hier meer over. Dat bevalt me nog steeds erg goed; maandelijks komen er nieuwe lessen bij die interessant zouden kunnen zijn en met enig enthousiasme gooi ik me dan hierin. Daarbij moet ik wel uitkijken dat ik niet verzand in het steeds maar weer nieuwe technieken leren, want ik vind namelijk bijna alles leuk, in ieder geval op het gebied van ‘art and design.’ Naast het ontspannen bezig zijn met iets nieuws, volg ik vooral de lessen om op een gegeven moment (wanneer is dat?) het tekenen en schilderen te combineren met mijn fotografie.
Zo tekende ik patronen.
drawing patterns

I indicated before that I started taking online painting and drawing classes via Creative Bug, read here and here about it. That still really suits me: new classes are released monthly that could be interesting and with quite some enthusiasm I dig into these. There is the risk of course that I loose myself in these classes, because I like almost everything in the field of  ‘Art and design’. Besides learning new things in a relaxing way, I mainly take the classes to be able to combine drawing and painting with my photography at a certain time (when is that?).

Ik tekende letters.
I tried my hands on hand lettering.
handlettering

Ik volgde het creatieve bootcamp van Lisa Congdon and tekende/schilderde in een kleur.
I followed Creative Bootcamp by Lisa Congdon and drew/painted in monochrome.
Creative bootcamp: monochrome painting

Ik oefenende aquarelverven met Yao Cheng.
I practiced watercoloring with Yao Cheng.
watercolour sketchbooks

Ik maakte collages.
I made collages.

making collages

En ik maakte reactieve tekeningen met Pam Garrison.
And I took responsive drawing with Pam Garrison.
responsive drawing

Zoals je ziet gebruik ik verschillende schetsboeken en heb ik daarnaast al een aardig arsenaal aan kunstenaarsbenodigdheden. Op dit moment is werken met aquarelverf mijn favoriet vanwege de uitbundige kleuren en het vloei-effect. Op Instagram heb ik daar al wat ander werk dan hierboven laten zien. Wie weet laat ik op een ander moment ook op mijn blog wat meer van zien.

As you can see I use different sketchbooks. Apart from that I already have quite a stash of art supplies. Working with watercolours is my most favorite technique at the moment, because of the vibrant colours and the bleeding effects. On Instagram I showed some other works than the ones above. Maybe I will show more of my watercolours om the blog at a later date.

This entry was posted in free work and tagged , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*