PhD ceremony of Very Patty

Gisteren hield E.S. Patty zijn promotionele rede aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als titel ‘Molukse Theologie in Nederland’. De heer Patty is een Molukse predikant die ervoor pleit om voorchristelijke Molukse tradities te integreren in het proces van de bekering en in het dagelijks beleven van het christendom voor zover deze niet tegenstrijdig zijn met de christelijke tradities. Hieronder is een visuele impressie van de promotie waarbij veel mensen van de Molukse achterban aanwezig waren. De plechtigheid werd verlevendigd door een lied van een Moluks koor en Molukse kledij. Lees hier meer over hem en zijn onderzoek.
entrance of Verry Patty in Aula

Yesterday E.S. Patty publicly defended his thesis at VU University in Amsterdam which was titled ‘Moluccan Theology in the Netherlands’. Mr. Patty is a Moluccan reverend who pleads for integrating pre christian Moluccan traditions in the process of the conversion and in the daily experience of christianity as long as they are not contradictory with the christian traditions. Below is a visual impression of the PdH ceremonhy which was attended by many of the Moluccan constituency. The cermony was brightened up by Moluccan songs and clothing.
Moluccan choir

Verry Patty PhD defense

audience PhD defense Verry Patty

Verry Patty receiving his degree

singers at PhD defense of Verry Patty

After the PhD ceremony Verry Patty

This entry was posted in commissions and tagged , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*