Photoshoot: yoga intensive

Eind juni mocht ik weer een intensive van mijn yogadocent Ganga fotograferen. De intensive had niet een specifiek thema, maar zoals altijd was ze wel gericht op transformatie en in deze middag had Ganga ook wat meer trantra in de uitleg meegenomen. Niet de tantra zoals die in het Westen vaak wordt uitgelegd, maar meer de filosofie zoals die in bedoeld is: een compleet systeem tot zelfverwerkelijking, gebaseerd op de verzamelde uitkomst van eeuwen van wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van het leven en van bewustzijn. Tantra – het woord zelf betekent techniek – is een set krachtige hulpmiddelen tot transformatie, die gebruikt kan worden om nieuwe waardering en vreugde in ieder aspect van ons dagelijkse leven te brengen (lees hier). Hieronder volgt een aantal beelden uit de les. En tantra of niet, ik voelde me naderhand heerlijk ontspannen.

mats and blankets

mats and blankets

I was so lucky to be able to photograph another intensive of my yoga teacher Ganga at the end of June. The intensive didn’t have a specific theme, but was focused on transformation as usual and on this afternoon Ganga explained a bit more about tantra. Not the tantra as it is often explained in the West, but more the philosophy like it is originally meant: a complete system to self realisation, based on the collected outcome of centuries of scientific research to the meaning of life and awareness. Tantra – the word itself means technique – is a set of powerful tools to transformation, which can be used to bring new appreciation and joy in every aspect of our daily life (read here, sorry in Dutch). Here are a few images from the yoga class. And tantra or not, I felt wonderfully relaxed after the intensive.

Ardho mukha svanasana or downward facing dog

Ardho mukha svanasana or downward facing dog

Balasana or child's pose

Sidasana

Ganga explaining Sidasana

practicing bhekasana

practicing Bhekasana

correcting bhekasana or frog pose

correcting bhekasana or frog pose

Savasana or corpse pose

Savasana or corpse pose

This entry was posted in commissions, yoga and tagged .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*