A boat trip in the canals of Amsterdam by night

Op werk hadden we een klein internationaal gezelschap te gast op onze faculteit en aan het einde van de dag zijn we met onze gasten op een rondvaart door de grachten van Amsterdam gegaan. Het was een koude maar heldere avond, dus we hadden goed zicht op de monumentale grachtenpanden en de (kerst)verlichting in de stad. Ook waren de voorbereidingen voor het komende Lichtfestival al in grote gang. Hieronder een aantal kiekjes genomen met mijn PowerShot, die ik voor dit soort gelegenheden meestal bij me heb.

skinny bridge by night

We hosted an international expert meeting at the faculty today and at the end of the day we took our guests on a boat trip across the canals of Amsterdam. It was a cold but clear night, so we had a good view over the monumental canal houses and the (Christmas) lights in the city centre. Also, the preparations for the upcoming Light Festival is in full speed. Below are a few snapshots taken with the  PowerShot that I usually have on me.blue light sculpture

nine little streets moving orange lights

This entry was posted in city, photography and tagged , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*