Quote: By saying what you think…

Deze uitspraak hoorde ik van de week in de wandelgangen op mijn werk. Toen ik hem hoorde schreef ik hem meteen op, want hij raakte iets in me. Ook bleef ie de hele dag in mijn hoofd hangen. Ik type hem nu nog een keer uit: “Bij zeggen wat je denkt, is denken fundamenteel.” Ik heb degene die hem uitsprak gevraagd waar ie vandaan kwam: De Managementkalender.

“By saying what you think, thinking is fundamental.” I heard this quote earlier this week somewhere on our floor at work. When I heard it I immediately wrote it down, because it struck a cord. It also remained stuck in my head for the rest of the day. I just typed it out again. I asked the person who uttered it where it came from: The Management calendar.

By saying what you think

Inderdaad, we gaan er altijd zo prat op om te kunnen zeggen wat we denken. Lekker alles eruit gooien, je ‘hart’ luchten. Heerlijk. Maar dan gaat het nog steeds over denken en niet over voelen. We leven al in zo’n informatieve maatschappij waarbij we bijna alles tot ons nemen via een beeldscherm, dat gaat allemaal via het hoofd. Het zou geen kwaad kunnen om wat meer in ons lichaam te zakken en meer bij ons gevoel, ons hart te komen. Ik doe dat door middel van yoga, meditatie, een wandeling door het park en contemplatieve fotografie. Maar daar zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden, iedereen kan daar zijn eigen weg in vinden.

Wat doe jij om meer bij je gevoel te komen?

And indeed, we are always to proud to say what we think, to speak our minds, to express our ‘emotions’. Lovely. But then it is still about thinking and not about feeling. We live in an information society where we take everything in via a display, which goes through the mind. It would not hurt to come down in our body more, to connect with our feelings, our heart. I do that by ways of yoga, meditation, a walk through the park and contemplative photography. Of course there are other possibilities, everyone can find his own way in this.

What do you do to connect with your feelings?

This entry was posted in quotes and tagged .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*