Quote by Hafiz: your light

Een tijdje geleden vond ik onderstaande quote ergens op internet; helaas kan ik niet meer terugvinden wie het beeld heeft gemaakt, een Google zoekopdracht leverde wat meer beelden op met de quote, maar niet de naam van deze maker.

De quote geeft me troost in momenten dat ik me niet zo goed of sterk voel, wanneer een donkere kant in mij zich manifesteert. Ik ben van plan deze quote me meer eigen te maken door er zelf een passend beeld bij te maken; een foto, tekening of schilderwerk. Dit is misschien een mooi projectje voor mijn zomervakantie. Aangezien ik niet op reis ga wegens een andere grote investering, heb ik straks wat tijd om schoon schip te maken en allerlei ideeën te verwezenlijken waar ik door het jaar heen maar niet aan toe schijn te komen.

Quote Hafiz

A while ago I found this quote somewhere on the internet; unfortunately I can’t discover who made the image and a Google-search gave me more images with this quote, but not the name of this maker.

The quote gives me comfort in moments when I don’t feel good or strong, when a dark side within me manifests itself. I would like to make this quote more my own by creating a complementing image, a photograph, drawing or painting. Maybe this is a good project for my summer vacation. Since I am not going to travel due to a large investement, I’ll soon have some time to clean out and to realize some of my ideas for which I don’t seem to have the time during the year.

This entry was posted in quotes, spiritual and tagged , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*