Mini workshop smartphone photography

In het kader van de Nationale Week tegen de Werkstress vorige week hadden een aantal medewerkers van onze faculteit kleine activiteiten georganiseerd voor in de lunch- of koffiepauze. Ik had voorgesteld om donderdag mijn collega’s een kleine workshop smartphone fotografie te geven in de lunchpauze. Toen ik op het afgesproken tijdstip klaarstond met mijn mobiele telefoon gingen een paar collega’s met me mee naar buiten.

In light of the ‘National Week against Work Stress’ last week a number of colleagues of my faculty had organized a couple of small activities during lunch and coffee breaks. I had suggested to give a small smartphone photography workshop during lunch last Thursday. When I was standing by with my smartphone at the appointed hour a couple of colleagues joined me for a small walk outdoors.

texture wet leaf on asphalt
texture: wet leaf on asphalt

Op weg naar buiten vertelde ik in het kort wat de bedoeling was. Ik legde uit dat de visuele wereld onder te verdelen is in kleur, patroon, textuur, en lijn en vorm. Vanmiddag zouden we de wereld van textuur gaan onderzoeken: dat zijn beelden die je voor je gevoel kunt aanraken. Een tactiel beeld dus zoals mos, grint, marmer, haar, vacht enz.

textured moss on a tree
texture: moss on a tree

On our way outside I explained briefly what we were going to do. The visual world can be divided into colour, pattern, texture, and line and shape. This afternoon we were going to explore the field of texture, those are images that you can touch like hair, fur, moss, gravel etc.

textured red plastic bag
textured red plastic bag

De deelnemers kwamen er al snel achter dat textuur bijna overal is, in ieder geval in de omgeving waar wij waren. Door deze kleine uitleg waren ze gelijk getriggerd om op een andere manier om zich heen te kijken, het looptempo werd lager en ze waren even helemaal uit hun werk.
Ik had ze meegenomen naar een plek waar veel textuur te vinden was en ze gingen helemaal los. Met een paar tips pikten ze het snel op:
– maak voordat je begint het lensje van je smartphone schoon
– fotografeer wat bij je resoneert, zonder te oordelen over wat je ziet
– fotografeer van dichtbij en zoom zo min mogelijk in voor betere kwaliteit van de foto
– hou je smartphone zoveel mogelijk recht om vertekening tegen te gaan
– fotografeer zoveel mogelijk beeldvullend
– kijk goed naar wat je ziet: waar gaat je oog naartoe?
– kijk eerst goed naar je ‘onderwerp’ voordat je fotografeert, fotografeer niet vanaf je schermpje

textured chipped white paint
texture: chipped white paint

The participants realized quickly that texture can be perceived just about everywhere, and surely in the environment we were in. They were triggered to look differently at their surroundings, their walking slowed down and they were totally out of their work routine for a while.
I took them to an area where a lot of texture could be seen and they really went for it. With a few tips they quickly got the hang of it:

– clean the lens of your smartphone before you start
– capture what resonates within you without judging your perception
– capture the image as closely as possible without zooming in, this results in better quality of your image
– keep your smartphone straight as much as possible to counteract distortion
– fill the screen with your perception as much as possible
– look carefully at what you see, where does your eye wander?
– look good at your ‘subject matter’ before you press the button, don’t photograph from your screen

textured rusty white paint
texture: rusty white paint

Uit mijn eigen jarenlange ervaring van fotograferen weet ik dat je hier erg blij van kan worden. Vooral de rust van het niet-oordelen en dat deze waarnemingen gewoon in het dagelijks leven te zien zijn, gaf mij een blijheid die ik ook op de gezichten van de deelnemers zag. Ze waren zeker in voor een vervolg. Ook waren er een aantal collega’s die deze keer niet mee konden komen en die een volgende keer wel graag willen meedoen. Wordt wellicht vervolgd…

textured rusty yellow paint
texture: rusty yellow paint

From my own experience in photography I know that this can make you happy. Especially the tranquility obtained by not judging and the knowledge that you can have these perceptions every day, has giving me happiness that I also saw on the faces of the participants. They would like to do this again. There were also some colleagues who couldn’t make it this time and would like to join next time.
To be continued….

This entry was posted in photography, workshop and tagged , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*