Contemplative walk in Zandvoort

Een paar dagen geleden ging ik een vriendin op zoeken in Zandvoort samen met een andere fotografie-vriendin. We kennen elkaar van de contemplatieve fotografie workshops en spreken zo af en toe eens af om bij te praten en contemplatieve fotografie te beoefenen. Dat zijn van die heerlijke dagen: niets hoeft, alles kan gezien worden zonder oordeel, zonder gedachte en dat alles in een rustig tempo, zonder haast. Onze processen en knelpunten bespreken we naderhand. Zo’n luisterend oor is fijn net als een kritieke blik op onze foto’s, dus zo leren we van van elkaar.
Hieronder een kleine selectie van mijn waarnemingen, deze liggen wat meer op het grafische vlak.

faded blue paint on sidewalk

faded blue paint on sidewalk

A few days ago I went to visit a friend in Zandvoort together with another photography friend. We know each other from the contemplative photography workshops and meet each other so every now and then to catch up with one another as well as to practice contemplative photography. Those days are wonderful: there are no pressures, everything can be seen without judgement, without thought and all that in a quiet mode, without hurry. Afterwards we discuss our processes and issues. It is such a pleasure to have a listening ear and a critical eye on our images, so we learn from each other.
Below is a small selection of my perceptions that day, these are more geometrical and 
graphic like.

faded pink paint on sidewalk

faded pink paint on sidewalk

faded red paint on sidewalk

faded red paint on sidewalk

faded painted shapes on sidewalk

faded painted shapes on sidewalk

grass between red bricks

grass between red bricks

blue and yellow bricks

blue and yellow bricks

red pieces of plastic on street

What happened here?

red pushpin in green tree

red pushpin in green tree

 

This entry was posted in city, free work and tagged , , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*