A few reflections

Afgelopen weekend was ik zowel aan het mediteren als aan het ‘staffen’ in het Shambhala centrum voor Boeddhisme, in Amsterdam. Staffen betekent hier o.a. helpen met de catering, koffie, thee, lunch klaarzetten en opruimen, enz. Een heel weekend lang en dat was best veel.  Het was voor mij de eerste keer en ik moest echt mijn weg zoeken. Niet alleen met de catering, maar ook met het tijd aangeven tijdens de meditaties en bij de deur zitten als poortwachter, de overgang van binnen naar buiten. De ene dag was anders dan de andere: zaterdag wilde ik alles heel goed doen en was ik aan het einde van de dag doodmoe, zondag begon ik moe en kon ik misschien daardoor wat meer ontspannen tijdens de meditaties. Want dat waren ook momenten voor mijzelf. Helaas was er niet heel veel gelegenheid om van het mooie weer buiten te genieten, maar ik heb tussendoor toch even een wandelingetje gemaakt en zag ik deze weerspiegelingen. Ik kon bij mezelf merken dat het vele mediteren mijn gewaarzijn had geopend en dat mijn blik heel fris was. Ik voelde me blij en in contact met de wereld om mij heen.

yellow reflection

Last weekend I was meditating and staffing at the same time at the Shambhala Centre for Buddhism in Amsterdam. Staffing here means helping out with coffee, tea, lunch etc. All weekend long and that was actually quite much. It was my first time staffing and I really had to find my way into this. It meant not only catering, but also indicating time during meditations and sitting at the door as a gate keeper, the gate is the transition between inside and outside. One day was different from the other: on Saturday I was trying to do my best and was exhausted by the end of the day, on Sunday I started out tired and maybe because of that could relax better during meditations. Because that was also quality time for me. Unfortunately, there were not many opportunities to enjoy the lovely weather outside, but I managed to take a little walk in between events and saw these reflections. I noticed that due to the many meditations my awareness had openend and my perceptions were quite fresh. I felt happy and in tune with the world around me.

yellow and blue reflection reflection of crane reflection with pole

This entry was posted in free work and tagged .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*