Workshop contemplative photography, day 1

Afgelopen weekend ben ik naar het laatste onderdeel van het Miksang curriculum geweest: Miksang 5 Oneindig Ontvouwen. Dit hele weekend stond in het thema van gelaagdheden en complexiteit; over geen verwachtingen hebben, maar wel het vertrouwen dat het zich ontvouwt. We hebben ons verdiept in de complexiteit van de wereld, die gelaagd, rijk en gevarieerd is. Er wordt niet gecompliceerd bedoelt, want dat impliceert het denken.

gelaagdheid in duin, layers in dune

Last weekend I went to the last part in the Miksang curriculum: Miksang 5 Infinite Unfolding. The theme of the whole weekend was stratification and complexity; about not having expectations, but having the confidence that it will unfold itself. We deepened the complexity of the world which is layered, rich and varied. We do not mean complicated, because that involves thinking.

selfie reflection in window

Gelaagdheden en complexiteit is te vinden in: reflecties, gelaagheden van bijv. gebouwen, momenten met mensen, ruimtelijkheid met mensen of momenten en het ruimte aspect met gelaagdheid.

vlaggen en reflectie

Stratification and complexity can be found in: reflections, stratification of i.e. buildings, moments with people, space awareness with people or moments and the aspect of space with stratification.

stoep en reflectie in plas

We hebben aspecten onderzocht die we nog niet eerder hebben onderzocht en dat konden we alleen doen door geen verwachtingen te hebben. Daar is vertrouwen voor nodig en stabiliteit. Je vertrouwt, zonder verwachtingen, dat het zich ontvouwt, er zijn immers oneindige waarnemingen. Als je innerlijke ruimte hebt, kun je alles zien.

terrasstoelen

We studied aspects which we have not studied before and we can only do that by not having expectations. We need trust and stability for that. Without expectations we have confidence that it will unfold itself, because there are endless perceptions. If you have inner space, you can see everything.

vier mensen op strand

In deze blogpost laat ik enkele voorbeelden zien van de eerste dag.
I show some examples of the first day in this blogpost.

This entry was posted in workshop and tagged .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*