Early morning skies

Het voordeel van het voorjaar is dat het weer vroeger licht wordt en daar kan ik ’s morgens bij het opstaan zo van genieten. De hele winter sta ik op in het donker, maar met het lengen der dagen begint het steeds eerder licht te worden. Dat viel me vooral na mijn weekje Venetië op. Nadat mijn wekker is gegaan, ga ik dan even bij het raam staan om naar de prachtige luchten te kijken en soms neem ik daar een foto van. Dat zijn zo van die kleine geluksmomenten op mijn dag. Hieronder volgen een aantal vroege ochtendluchten  van maart, genomen tussen 7.00 en 8.00 uur.

early morning sky I
The advantage of Spring is that it gets lighter earlier in the morning and I enjoy that very much when I get up in the morning. All Winter I get up in the dark, but when the days starts to lengthen I get light earlier and earlier. I particularly noticed that after my week in Venice. After my alarm goes off, I go standing by the window to enjoy the amazing skies and sometimes I take a photograph. Those are the little moments of happiness of my day. Below are some early morning skies taken in March taken between 7.00 and 8.00 am.

early morning sky II early morning sky II early morning sky IV early morning sky V early morning sky VI early morning sky VI early morning sky VII early morning sky VIII early morning sky IX

This entry was posted in everyday, free work and tagged , .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*